Samorząd Szkolny

Samorząd uczniowski
Szkoły Muzycznej I stopnia w Niedźwiedziu

Marta Gniecka – Przewodniczący

Paweł Kaciczak – Zastępca

Monika Kozyra

Anna Liberda

Zuzanna Liberda

Marek Kucia