Samorząd Szkolny

Samorząd uczniowski
Szkoły Muzycznej I stopnia w Niedźwiedziu

Julia Krzan – Przewodniczący

Wiktor Pajdzik –  vice przewodniczący

Alesandra Cież

Wiktoria Złydaszyk