Koncert Uczniów Klas Pierwszych

W dniu 17 grudnia 2018 r. odbył się Koncert Uczniów Klas Pierwszych. Organizatorem tego wydarzenia była Szkoła Muzyczna I st. w Niedźwiedziu. Uczniowie klas pierwszych po czterech miesiącach nauki gry na instrumencie z wielką radością podjęli pierwszą próbę koncertową (swój pierwszy występ przed publicznością). Oprócz solistów klas pierwszych koncert uświetniła „mała orkiestra” zespół przygotowany przez Panią Sabine Milewską – Jankowiak. Koncert pierwszaków to wydarzenie, które każdy z wykonawców zapamięta na zawsze. Dyrektor Szkoły Robert Rosiek gratuluje uczniom i nauczycielom oraz rodzicom dziękuję za wsparcie.