Historia Szkoły Muzycznej

Szkoła Muzyczna I stopnia w Niedźwiedziu powstała na mocy uchwały NR XXXIV/258/13
RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 24 czerwca 2013 r.

Pierwszym dyrektorem szkoły został mgr Robert Rosiek.

W dniu 1 września 2013 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2013/2014.

W Szkole Muzycznej naukę rozpoczęło 50 dzieci z terenu Gminy Niedźwiedź, które uczą się gry na fortepianie, skrzypcach, klarnecie, gitarze, flecie poprzecznym, saksofonie oraz wiolonczeli.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Niedźwiedź, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wizytatorzy: Wiesław Dziedziński i Jolanta Chliszcz.