Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej to  polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej.

Obchody dnia edukacji w Szkole Muzycznej I – go stopnia w Niedźwiedziu odbyły się 10.10.2022 r, i były okazją do uroczystego pasowania pierwszoklasistów, którzy we wrześniu rozpoczęli przygodę z edukacją muzyczną w naszej szkole.

Podczas zorganizowanej uroczystości uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, umilając tym samym czas zebranym na sali gościom.

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gmina Niedźwiedź otrzymała dofinansowanie w kwocie 40 000 zł tj. 80% w ramach programu rządowego Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie pn. Wyposażenie Szkoły Muzycznej I-go st. w Niedźwiedziu w Gminie Niedźwiedź. Dzięki pozyskanym funduszom – Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Niedźwiedziu, zakupiła akcesoria oraz instrument tj.: pianino, podest do chóru, stołek do pianina, krzesła składane, oraz pulpity. Koszt całkowity zadania wyniósł 50 000 zł.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

W dniu 23 czerwca 2022, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. W wydarzeniu tym udział wzięli: Uczniowie, Rodzice, Dyrektor wraz z Gronem Pedagogicznym oraz zaproszeni goście – Wójt Gminy Niedźwiedź Pan Rafał Rusnak oraz Inspektor Oświaty Pani Stanisława Liberda, którzy wraz z Dyrektorem Panem Robertem Rosiek, wręczyli świadectwa i nagrody uczniom. Uroczystość uświetnił występ uczniów klas od I-III oraz Orkiestra Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Niedźwiedziu. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.

Jednorazowe stypendium dla laureatów i finalistów pobierających naukę na terenie Gminy Niedźwiedź.

Zachęcamy do zapoznania się z UCHWAŁĄ NR XXXVIII/282/2022 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Niedźwiedź, formą i zakresem tej pomocy oraz trybem postępowania.

Poniżej zamieszczamy uchwałę oraz wniosek o przyznanie stypendium.