Samorząd Szkolny

Samorząd uczniowski
Szkoły Muzycznej I stopnia
w Niedźwiedziu

Bartłomiej Kielusiak – Przewodniczący

Amelia Zapała  –  Zastępca Przewodniczącego

Emilia Szywała

Franciszek Dziedzic

Szymon Misiura