Samorząd Szkolny

Samorząd uczniowski
Szkoły Muzycznej I-go stopnia
w Niedźwiedziu

Kacper Wąchała – Przewodniczący

Zofia Kaczmarczyk
Nikola Zapała
Marta Napora