Samorząd Szkolny

Samorząd uczniowski
Szkoły Muzycznej I-go stopnia
w Niedźwiedziu

Jagna Poray-Zbrożek – Przewodnicząca

Oliwia Kurek –  Zastępca Przewodniczącego

Adrian Niedojad
Joanna Liberda
Wiktoria Kuczaj
Patryk Liberda
Paweł Krzysztofiak