JEDWABNYM SZLAKIEM

W dniu 18.02.2019 r. odbyła się prezentacja oraz koncert instrumentów dawnych. Dyrektor Szkoły dziękuje za zaangażowanie i przeprowadzenie koncertu nauczycielom Szkoły Muzycznej I st. w Niedźwiedziu oraz zaproszonym gościom.