Rytmika dla dzieci

Rytmika to zajęcia łączące taniec, śpiew oraz improwizację ruchową. Mają one na celu ogólne wychowanie dziecka i wsparcie jego rozwoju, nie tylko pod kątem muzycznym. Prezentujemy krótkie nagranie przedstawiające zajęcia z rytmiki i kształcenia słuchu prowadzone w naszej szkole. Mimo, że na zajęciach zdalnych dzieci radziły sobie wspaniale cieszymy się bardzo, że od poniedziałku wracamy do zajęć hybrydowych, o czym informujemy w zarządzeniu dyrektora nr 110.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *